NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA LEKARSKA “OTMĘT” S.C.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA LEKARSKA “OTMĘT” S.C.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
Celem ośrodka jest pomoc psychologiczna i prowadzenie profilaktyki dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami psychicznymi, w tym między innymi z zaburzeniami:
 • zachowania
 • emocji
 • lękowymi
 • depresyjnymi
 • społecznymi (środowisko rówieśnicze, szkolne)
 • odżywiania
Oraz:
 • w sytuacji kryzysu
 • podejrzeniem trudności rozwojowych (spektrum autyzmu)
Obejmuje dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
W ramach ośrodka prowadzona jest:
 • diagnostyka
 • terapia indywidualna
 • psychoterapia rodzinna
 • konsultacje dla rodziców
 • porady domowe i środowiskowe
Zespół terapeutyczny tworzą: psycholodzy, psychoterapeuci, oraz terapeuci środowiskowi, którzy współdziałają z rodziną i środowiskiem wychowawczym.
Ośrodek współpracuje z oddziałem dziennym dla dzieci i młodzieży oraz z oddziałem stacjonarnym, ponadto z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola), ośrodkami pomocy społecznej i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
Do ośrodka nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 14:00, pod numerem telefonu 798-867-421.