NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA LEKARSKA “OTMĘT” S.C.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA LEKARSKA “OTMĘT” S.C.

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Oddział jest dedykowany pacjentom, którzy wymagają pomocy psychiatrycznej czy psychologicznej w zakresie diagnostyki, leczenia, korekcji lekowej, rehabilitacji, terapii, a nie wymagają leczenia stacjonarnego.
W ramach oddziału odbywają się konsultacje lekarskie, psychologiczne, prowadzona jest również psychoterapia indywidualna i grupowa.
Proponujemy następujące formy oddziaływania:
  • psychoedukacja
  • psychozabawa
  • terapia zajęciowa
  • trening umiejętności społecznych
  • trening kulinarny
  • zajęcia integracyjne połączone z kursem języka angielskiego bądź hiszpańskiego
  • zajęcia oddechowe
  • jogę
  • warsztaty filozoficzne
  • muzykoterapię
Oddział oferuje również pomoc w załatwieniu spraw socjalno-bytowych. Nawiązujemy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej.
Leczenie w oddziale trwa do 12 tygodni.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00
Wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry.
Termin przyjęcia należy ustalić z wyprzedzeniem.
Możliwość kontaktu pod numerem telefonu 786-854-856.

Rejestracja

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 14:00, pod numerem telefonu 77-4662-944.
Telefon kontaktowy do oddziału: 786-854-856.